Kiening: Genealogie nordwestlich von München

nach (Heirats-)Jahr sortiertes Personenregister Päll Pall Ball Pöll Pell Bäll Bell Peel Päl Pöllel Paal Baell Paell Böll