Kiening: Genealogie nordwestlich von München

nach (Heirats-)Jahr sortiertes Personenregister Dännkhl Dänckl Dankl Dänkl Dänckhl Danckhl Dänckhel Dänkel Dängl