Kiening: Genealogie nordwestlich von München

nach Vornamen sortiertes Personenregister Pall Päll Ball Pöll Pell Bäll Bell Peel Päl Pöllel Paal Baell Paell Böll